smok

November 3, 2022

smok เพราะฉะนั้น วรรณกรรมเกี่ยวกับผลพวงของการได้รับสาร

smok

เพราะฉะนั้น วรรณกรรมเกี่ยวกับ smok ผลพวงของการได้รับสารนิโคตินในช่วงชีวิตในวัยเด็กก็เลยมีความต่างกัน โดยผลการวิเคาะห์พบว่านิโคตินเป็นอีกทั้งสารคุ้มครองระบบประสาทรวมทั้งสารก่อโรคมะเร็งในความก้าวหน้า ความไม่ลงรอยกันระหว่างการเล่าเรียนคงจะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากไม่เหมือนกันระหว่างทางการสัมผัส จำนวนนิโคติน รวมทั้งการออกแบบการทดสอบที่ใช้สำหรับในการเรียนรู้แต่ละครั้ง ขั้นต่ำก็ในนิดหน่อย

แม้ว่าการแสดงออกของ smok Iba-1 ที่มากขึ้นจะพินิจได้เฉพาะในบุตรหลานที่สัมผัสละอองของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีนิโคติน แต่ว่าการได้รับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งยัง 2 ตัวในตอนเริ่มชีวิตทั้ง

ๆที่มีและไม่มีการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมาจากนิโคตินในพารามิเตอร์ทางด้านชีววิทยาอื่นๆ(เป็นต้นว่า การแสดงออกของยีนของนิวโรโทรฟินใน ฮิบโปแคมปัสรวมทั้งระดับไซโตไคน์ในซีรัม) ที่สำรวจในกา

รศึกษาเรียนรู้นี้ ในระหว่างการพัฒนาข้างหลังคลอดในตอนต้น CNS มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นด้านนอกรวมทั้ง neurotrophins แล้วก็สาเหตุการเติบโตของเส้นประสาท (NGF) รวมทั้งต้นเหตุ Neurotrophic ที่ได้รับจากสมอง (BDNF) จะปรับค

วามยืดหยุ่นของสมองเพื่อปรับให้กับสภาพแวดล้อม ( Berry et al. , 2012 ) การเรียนรู้จำนวนหลายชิ้นเสนอแนะว่า NGF รวมทั้ง BDNF ที่ลดน้อยลงมีส่วนเกี่ยวข้องกับพยาธิสรีรวิทยาของความผิด

แปลกด้านจิตเวช ( Altar, 1999 ; Castrén, 2004; Cirulli และก็ Alleva, 2009 ; เซนแล้วก็แผนก , 2551 ). ในการค้นคว้านี้ การน้อยลงในNgfrและก็Bdnfในฮิบโปแคมปัสบางทีอาจบ่งชี้ถึงความเป็นพลาสติก synaptic ที่ต่ำลง และก็/หรือบ่อนทำลายการพัฒนาของการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ใหม่หรือความเคร่งเครียดในบุ

ตรหลานที่สัมผัสยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ (ในขณะที่มีและไม่มีนิวัวว่ากล่าวน) ในตอนเริ่มของชีวิต ยิ่งกว่านั้น การน้อยลงของ neurotrophins ทั้งคู่นี้บางทีอาจเพิ่มความอ่อนแอของ CNS ต่อความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นมาจากความเคร่งเครียดขบวนการออกซิเดชันแล้วก็การอักเสบ

ระดับซีรั่มของ IL-1β แล้วก็ IL-2 ต่ำลงอย่างเป็นจริงเป็นจังตอนหลังการสัมผัสกับละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิวัวติเตียนนในทั้งคู่เพศ ระดับซีรั่มของ IL-6 ต่ำลงน้อยในกรุ๊ปการดูแลรักษาทั้งคู่กรุ๊ปเมื่อเปรีย

บเทียบกับกรุ๊ปควบคุมแบบจับกลุ่ม ระดับซีรั่มของ IL-1β และก็ IL-2 ต่ำลงบางส่วนในตัวทดลองภายหลังจากได้รับละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีนิโคติน แต่ว่าระดับไม่ไปถึงระดับที่มีความนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าควบคุมแบบจับกลุ่ม เพื่อเกื้อหนุนการเล่าเรียนทางพิษวิทยากลุ่มนี้ มีกล่าวว่ากรุ๊ปที่จะกำเนิ

ดในอนาคตหรูหราไซโตไคน์ต่ำลงในเลือดจากสายสะดือจากเด็กแรกเกิดที่มารดาดูดบุหรี่ ในการศึกษาเรียนรู้ในอนาคตNoakes แล้วก็แผนก (2006)กล่าวว่าระดับซีรั่มในเลือดจากสายสะดือลดน้อยลงอย่

างเป็นจริงเป็นจังของ IL-6, IL-10 แล้วก็ TNFα และก็Macaubas แล้วก็แผนก (2003)พบว่าระดับ IL-4 แล้วก็ IFNγ ในเลือดลดน้อยลงอย่างเป็นจริงเป็นจังในเด็กอ่อนที่มารดาดูดบุหรี่เมื่อเปรียบเทียบกับแบบอย่างเลือดจากสายสะดือจากเด็กแรกเกิดที่มารดาไม่ดูดบุหรี่ ( Macaubas et al. , 2003 ; Noakes et al. , 2006 )…

Read More